سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم ایران: سابقه همکاری تیم ترامپ با مجاهدین

  • 1397/05/14

سخنگوی وزارت خارجه رژیم ایران: سابقه همکاری تیم ترامپ با مجاهدین

سخنگوی وزارت خارجه رژیم ایران: سابقه همکاری تیم ترامپ با مجاهدین

با گسترش تظاهرات و اعتراضات مردم و شعله‌ور شدن قیام در شهرهای ایران کارگزاران این حکومت پا به گور در وحشت از سرنگونی به هذیان‌گویی افتاده‌اند. همانها که تا چندی پیش مجاهدین را صد بار تمام شده و وابسته به این یا آن کشور میخواندند، داد دنباله‌روی هیأت حاکمه تنها ابرقدرت جهان از مجاهدین سر می‌دهند، از جمله سخنگوی وزارت‌خارجه ملاها به یاد همکاری تیم ترامپ با مجاهدین افتاده و روزنامه کیهان آخوندی نیز همان حرف را به‌نقل از کریستین ساینس مانیتور و یک تحلیلگر با سابقه در تهران! باز نشخوار کرده می‌نویسد، «ترامپ در حال ارسال پیام‌ اشتباه است او می‌گوید که مردم، شما به خیابانها بیایید تا ما مجاهدین خلق را بر سر قدرت بیاوریم». نگاهی به برخی از این هذیان گوییها خالی از لطف نیست.

تسنیم، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۱۳مرداد ۹۷گزارش کرد: بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم می‌گوید، تیم همکار ترامپ دارای پیشینه دشمنی بسیار با ایران و همکار برخی گروه‌های تروریستی ضدنظام در ایران هستند و کار سیاست خارجی آمریکا را به بیراهه و با هزینه‌های بسیار مواجه خواهند ساخت.

تلاش برای کم کردن از ترس آخوندها

کیهان آخوندی نیز روز ۱۲مرداد ۹۷برای کم کردن از ترس و وحشت مهره‌ها و مزدوران رژیم به‌نقل از یکی از تحلیلگران نظام در کریستین ساینس مانیتور وعده داد که «در بحبوحه اقدام‌های گسترده دولت آمریکا برای تقویت بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در ایران، نشانه‌هایی مبنی بر این وجود دارد که نشان می‌دهد هدف قرار دادن ایران توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نتایج معکوس دارد زیرا ایرانیان در برابر یک دشمن خارجی متحد می‌شوند»!

کیهان هراساًن آخوندها به طرز ابلهانه‌ای برای برحذر داشتن آمریکا از مجاهدین، به‌نقل از همین روزنامه می‌افزاید: تحلیلگران بر این باورند که رابطه مقامهای آمریکایی با گروهک منافقین به جای کسب نتیجه موردنظر واشنگتن، موجب اتحاد ایرانیان می‌شود.یک تحلیلگر باسابقه ساکن تهران(!)که مایل به افشای نامش نبود، در این زمینه گفت: «ترامپ در حال ارسال پیام‌ اشتباه است. او می‌گوید که مردم، شما به خیابانها بیایید تا ما مجاهدین خلق [منافقین] را بر سر قدرت بیاوریم.».