تظاهرات در تهران، گوهردشت کرج و اهواز با شعار مرگ بر خامنه ای – ۱۱مرداد ۹۷+ فیلم

1397/05/11

تظاهرات در میدان ولیعصر تهران با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه ۱۱مرداد

تظاهرات در میدان ولیعصر تهران با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه ۱۱مرداد