خیزش شجاعانه مردم کرج با شعار:‌ گرانی، تورم نداریم ما تحمل؛ مرگ بر دیکتاتور

  • اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
  • 1397/05/10

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

مردم به جان آمده کرج از بعدازظهر روز سه‌شنبه ۹مرداد در فلکه اول گوهردشت با شعارهای گرانی، تورم، بلای جان مردم؛ گرانی تورم نداریم ما تحمل؛ مرگ بر دیکتاتور؛ ملت گدایی می‌کند آقا خدایی می‌کند؛ توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه؛ اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا؛ نترسید نترسید ما همه با هم هستیم؛ عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، پول ملت ایران زیر عباست امروز؛ دشمن ما آخوندان، دروغ میگن آمریکاست؛ دست به تظاهرات زدند. این خیزش دلیرانه تا پاسی از شب گذشته ادامه یافت.

نیروی سرکوبگر انتظامی، گارد ضدشورش، پاسداران و آدمکشان لباس‌شخصی با حمله به مردم و پرتاب گاز اشک‌آور درصدد پراکنده کردن جمعیت بر‌آمدند اما جوانان با مقاومت و جنگ و گریز به مقابله پرداختند. آنها با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای؛ ایرانی با غیرت حمایت حمایت؛ تا دیکتاتور رو کاره قیام ادامه داره؛ و حتی اگر بسیجی از آسمان ببارد خیزش ادامه دارد؛ به درگیری با بسیجیان جنایتکار پرداختند و آنها را وادار به فرار کردند. جوانان برای مقابله با وحشیگریهای مزدوران به سنگربندی پرداخته و با خوابیدن در کف خیابان مانع رفت و آمد خودروها شدند.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با درود به مردم دلیر کرج و اصفهان و شیراز و دیگر شهرهای به‌پا‌خاسته گفت: سرمنشأ تمامی تیره روزیهای ملت ایران استبداد دینی حاکم بر ایران است که حرث و نسل میهن ما را بر باد داده است. اکنون دنیا به چشم می‌بیند که به‌رغم سرکوب گسترده فاشیسم دینی، قیام سراسری مردم ایران هر روز شعله ورتر می‌شود و دیکتاتوری ولایت فقیه را در تنگنا قرار داده و از فرا رسیدن بهار آزادی در میهن اسیر خبر می‌دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۹مرداد ۱۳۹۷(۳۱ژوییه ۲۰۱۸)