شروع اعتصاب بازاریان در تهران و سایر شهرها

1397/05/08

این خبر تکمیل می‌شود.

ساعت ۱۱۰۰: اعتصاب بازار تهران 

ساعت ۰۹۴۵: اعتصاب بازار تهران 

ساعت ۰۹۴۰: اعتصاب بازار کرج

 

ساعت ۰۹۳۰: اعتصاب بازار طلافروشان در تهران 

ساعت ۰۹۰۰: حضور نیروهای سرکوبگر در بازار تهران

حضور نیروهای سرکوبگر در بازار تهران - دوشنبه ۸مرداد۹۷

حضور نیروهای سرکوبگر در بازار تهران – دوشنبه ۸مرداد۹۷

حضور نیروهای سرکوبگر در بازار تهران - دوشنبه ۸مرداد۹۷

حضور نیروهای سرکوبگر در بازار تهران – دوشنبه ۸مرداد۹۷

حضور نیروهای سرکوبگر در بازار تهران - دوشنبه ۸مرداد۹۷

حضور نیروهای سرکوبگر در بازار تهران – دوشنبه ۸مرداد۹۷

ساعت ۰۸۴۵:  حضور نیروهای سرکوبگر در بازار آغزی تبریز

حضور نیروهای سرکوبگر در بازار آغزی تبریز- دوشنبه ۸مرداد۹۷

حضور نیروهای سرکوبگر در بازار آغزی تبریز- دوشنبه ۸مرداد۹۷

ساعت ۰۸۴۰:

بازاریان رشت و بندرعباس از صبح امروز دوشنبه ۸مرداد در اعتراض به بالارفتن بی رویه قیمت دلار و گرانی دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب شهریار ساعت ۱۱۰۰- دوشنبه ۸مرداد۹۷

اعتصاب شهریار ساعت ۱۱۰۰- دوشنبه ۸مرداد۹۷

به‌دنبال موج جدید افزایش نرخ دلار و سقوط ریال بخشی از بازار تهران، تبریز، کرج، شهر ری و سایر شهرها از صبح امروز دوشنبه ۸مرداد۹۷ اعتصاب خود را شروع کردند.

بازار سلطانی و زند در تهران از صبح امروز بسته‌اند.
در تبریز بازار طلا و جواهر  و در کرج بازاریان خیابان قزوین در اعتصاب هستند.

بازاریان تهران روز گذشته که دلار از مرز ۱۱هزار و ۲۰۰تومان گذشت و کسب و کار متوقف شد، به این اعتصاب فراخوان دادند.

فراخوان به اعتصاب بازاریان در تهران ۸مرداد ۹۷

فراخوان به اعتصاب بازاریان در تهران ۸مرداد ۹۷

اعتصاب بازار سلطانی و زند در تهران

اعتصاب بازار سلطانی و زند در تهران

اعتصاب بازار قشم

اعتصاب بازار قشم

اعتصاب بازاریان و کسبه کرج خیابان قزوین

اعتصاب بازاریان و کسبه کرج خیابان قزوین

بازار طلا و جواهر امیرکبیر

بازار طلا و جواهر امیرکبیر