سخنرانی فیلیپ گوسلن، نماینده مجلس ملی فرانسه در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

1397/05/07

فیلیپ گوسلن، نماینده مجلس ملی فرانسه

فیلیپ گوسلن، نماینده مجلس ملی فرانسه

سلام، سلام!

سلام به دوستان عزیز ایرانی، مهمانان عزیزی که از سراسر جهان آمده‌اید،

سلام به زنان و مردانی که در ایران ما را می‌شنوند و نه فقط در اینجا و در ویلپنت.

سلام به زنان و مردانی که در سراسر جهان ما را می‌شنوند.

به‌عنوان نماینده مجلس فرانسه و همراه همکارانم در کمیته پارلمانی برای ایرانی دموکراتیک، ما تعداد زیادی در مجلس فرانسه هستیم که در ورای گرایشات سیاسی‌مان، سالیان طولانی است که از آرمان دموکراسی در ایران و آزادی‌های بنیادین مردم ایران دفاع می‌کنیم.

آری، چون نگرانی ما باید معطوف به مردم، مردم ایران باشد؛ مردمی که سالیان طولانی این‌قدر رنج کشیده‌اند.

مایه شعف ماست که در اینجا، در این گردهمایی بزرگ هستیم که حول مقاومت شکل گرفته تا از فداکاری‌های شما تقدیر به‌عمل بیاورد.

ما خواهان شکوفایی شما هستیم؛ شکوفایی در کشور بزرگی که بالاخره از شر دیکتاتوری مذهبی رها شده باشد.

گذر زمان حق را به ما داد. امروز جهان قبول دارد که اوضاع کنونی باید تغییر کند. ما در ابراز نگرانی‌های تکرارشده رئیس‌جمهورمان و وزیر امور خارجه آن سهیم هستیم. آری، حکومتی هست که مایه بی‌ثباتی منطقه است؛ و این حکومت، حکومت ایران است. و البته برنامه موشکهای بالستیک در این بی‌ثباتی سهم دارد.

اخیرا، کشور شما دستخوش تکان‌های زیادی بوده و باید باز هم بیشتر تکان بخورد.

شما از حمایت ما برخوردارید.

همگی با هم، مبارزه کنیم برای ایرانی آزاد، ‌ایرانی آزاد از همین فردا!

بگذارید ایران دوباره عظمت خود را باز یابد.