تظاهرات و اعتراضات در تهران، مشهد،سمنان، شاهرود، دامغان و داراب+ فیلم و عکس

1397/04/31

تظاهرات و اعتراضات در تهران، مشهد،سمنان، شاهرود، دامغان و داراب

تظاهرات و اعتراضات در تهران، مشهد،سمنان، شاهرود، دامغان و داراب

تهران: اعتراض بازنشستگان فولاد

صدها تن از بازنشستگان فولاد روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات‌شان در مقابل صندوق بازنشستگی فولاد در خیابان وزرا در تهران تجمع کردند. بازنشستگان از کرمان، اصفهان، مشهد، مبارکه، زیرآب، طبس، سمنان، شاهرود، سنگرود در این تجمع شرکت داشتند.

تهران:‌ اعتراضی آموزشیاران در مقابل مجلس ارتجاع

جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی صبح امروز یکشنبه در اعتراض به وضعیت استخدامی خود، در مقابل مجلس ارتجاع در تهران تجمع کردند.

تهران: اعتراض غارت‌شدگان ثامن‌الحجج

غارت‌شدگان مؤسسه ثامن‌الحجج در تهران در مقابل دفتر این مؤسسه غارتگر تجمع کردند و خواستار پس گرفتن سپرده‌های خود شدند.

مشهد: اعتراض بازنشستگان فرهنگی

بازنشستگان فرهنگی در مشهد صبح روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات‌شان در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:

ما کجا؟ داد کجا؟ مجلس بیداد کجا؟

ما خواهان بیمه جامع و کارآمد هستیم

اختلاس‌ها را کم کنید مشکل ما را حل کنید

اعتصاب کارگران راه‌آهن سمنان ـ دامغان

کارگران راه‌آهن شمال شرق روز شنبه دست به اعتصاب زدند. کارگران سمنان، شاهرود و دامغان در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق عقب‌افتاده و بیمه اعتصاب کردند.

مشهد و داراب: اعتصاب جوشکاران

جوشکاران ساختمانی در مشهد روز شنبه در اعتراض به گرانی و یکسان سازی قیمت ها اعتصاب کردند.

مشهد.اعتراض و اعتصاب جوشکاران.۳۰تیر

مشهد.اعتراض و اعتصاب جوشکاران.۳۰تیر

مشهد.اعتراض و اعتصاب جوشکاران.۳۰تیر

مشهد.اعتراض و اعتصاب جوشکاران.۳۰تیر

در داراب مردم به جان آمده این شهر در اعتراض به نبودن آب آشامیدنی جاده داراب را بستند.

داراب.بستن جاده توسط مردم در اعتراض به نبود آب

داراب.بستن جاده توسط مردم در اعتراض به نبود آب

 سمنان.دامغان.اعتصاب کارگران راه‌آهن.۳۰تیر

سمنان.دامغان.اعتصاب کارگران راه‌آهن.۳۰تیر