سخنرانی صالح القلاب، وزیر پیشین تبلیغات اردن در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

1397/04/29

صالح القلاب، وزیر پیشین تبلیغات اردن

صالح القلاب، وزیر پیشین تبلیغات اردن

خواهر بزرگوار، رئیس‌جمهور مریم رجوی،

مردم ایران همگی در مقاومت هستند و مابقی فرومایگانی از مزدوران مرتجع و منحطی هستند که مردمشان را می‌کشند. پیروزی شروع شده است. الآن فرو پاشی این باند فاسد شروع شده.

الآن توطئه‌هایی وجود دارد. بشنوید. کسانی هستند که پسر شاه را بزک می‌کنند. همان‌طور که شاه را بزک کردند و انقلاب مصدق را ساقط کردند. تلاش می‌کنند که اپوزیسیون‌سازی کنند. اما شکست‌خورده و سرافکنده خواهند شد. شما قادر به خنثی کردن این توطئه‌ها هستید.

برادران عزیزم،

این رژیم با دخالت در امور کشورهای عرب مشکلاتش را به خارج صادر می‌کند. این رژیم از بحران‌هایش فرار می‌کند تا به مردم ایران این‌طور وانمود کند که گویی آنها برای شیعه می‌جنگند. این رژیم به شیعیان دروغ می‌گوید و شیعیان هیچ ربطی به این رژیم ندارند. من در مقابل شما به اعراب می‌گویم، کسانی که خواهان رویارویی با این باند فاسد حاکم بر ایران هستند باید از این مقاومت و مجاهدین حمایت کنند. چرا که نبرد یک نبرد مشترک علیه رژیم است.