سخنرانی راما یاد، وزیر پیشین حقوق‌بشر فرانسه در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

1397/04/26

راما ياد، وزير پيشين حقوق‌بشر فرانسه در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

راما ياد، وزير پيشين حقوق‌بشر فرانسه در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

خانمها و آقایان،

دوستان عزیز،

مارک تواین می‌گفت: ‌آنها می‌دانستند که امکان‌پذیر نیست، پس انجامش دادند. امروز هم باید گفت زنان ایرانی می‌دانستند که امکان‌پذیر نیست، پس انجامش دادند. از ۶ماه پیش، زنان ایرانی انقلاب را هدایت می‌کنند و همه خطرات را به‌جان می‌خرند، از برخوردهای غیرقانونی تا دستگیری و زندان.

اجازه دهید از صمیم قلب از آنها تقدیر کنم و صادقانه‌ترین تقدیرهایم را نثار آنها ‌کنم.

زنان ایرانی جنبش برگشت‌ناپذیری را برای تغییر در ایران راه‌انداخته‌اند،‌ همان زنانی که اولین قربانیان حکومتی هستند که آنها را در اولویت سرکوب خود می‌گذارد. این حکومت کاملاً به محتوای عمیقاً سیاسی انقلابی که در جریان است اشراف دارد. حکومت می‌داند که زنی که در رأس ایرانیان قرار دارد به یمن هزاران اشرف که در سرتاسر میهن نشا‌‌ شده‌، مایه انگیزش این انقلاب بوده است. او ‌خانم رجوی است.

مایه افتخارم است که دولت فرانسه به فشارهای به‌عمل آمده برای محدود کردن مقاومت ایران تن نداد. فرانسه چه زیباست وقتی از مبارزان آزادی حمایت می‌کند.

ولی در یک واقعیت شکی نیست: این‌که تغییر در ایران از خارج صورت نخواهد گرفت، بلکه توسط خود ایرانیان محقق خواهد شد. دلیل ساده آن این است که ایران متعلق به ایرانیان است.

متشکرم.