تجمع و اعتراض بازنشستگان و غارت‌شدگان در تهران و رشت

1397/04/26

بازنشستگان بانکها،  بازنشستگان کارخانه کیان تایر در تهران و غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در تهران و رشت، امروز سه‌شنبه ۲۶تیر ۹۷ اقدام به تجمع اعتراضی کردند و علیه کارگزاران دزد و غارتگر رژیم ایران شعار سردادند.

تهران – تجمع بازنشستگان بانکها

صدها تن از بازنشستگان بانکهای تهران، در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالبات‌شان در محل صندوق بازنشستگان تجمع کردند.

بازنشستگان شعار می‌دادند:

تا حقمان را نگیریم دوباره برمی گردیم

وعده‌های تو خالی نمی‌خوایم نمی‌خوایم

مدیر باید پاسخ بده پاسخ بده

مدیر بی‌لیاقت استعفا استعفا

مفتخور بی‌لیاقت استعفا استعفا

تهران – تجمع اعتراضی بازنشستگان کیان‌تایر

۲۰۰تن از بازنشستگان کارخانه کیان‌تایر روز سه‌شنبه همزمان با موعد پرداختِ اقساطِ سنواتِ ایام اشتغال خود، مقابل وزارت صنعت رژیم در تهران، تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان گفتند: طبق صورت‌جلسه اسفند ماه سال قبل، باید مطالبات بازنشستگان به‌صورت قسطی پرداخت شود. آنها گفتند حتی کارگرانی که از سال ۹۰بازنشسته شده‌اند پس از گذشت ۷سال به مطالبات خود به‌صورت کامل نرسیده‌اند.

تهران.تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر ۲۶تیر۹۷

تهران.تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر ۲۶تیر۹۷

 

تهران – تجمع غارت‌شدگان کاسپین

غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین روز سه‌شنبه در مقابل این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران در خیابان سهروردی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت‌شدگان شعار می‌دادند:

می جنگیم میمیریم ذلت نمی‌پذیریم

ما بندگان الله غارت شدیم به والله

رشت – ‌تجمع غارت‌شدگان کاسپین

غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در رشت که اساساً از زنان بودند، در مقابل شعبه‌این مؤسسه تجمع کردند.

آنها شعار می‌دادند:

عزا عزاست امروز روز عزاست امروز حاصل یک عمر ما زیر عباست امروز

بسه دیگه حیا کن پول ما رو رها کن

فریاد فریاد از اینهمه بیداد

لاریجانی‌ها دزدن مجلس ما دزدن حکومت ما دزده

ایرانی با غیرت برپاخیز از جای کن ریشه ظلم و غارت