زندان مرکزی اردبیل: حمله وحشیانه گارد به بند زندانیان سیاسی

1397/04/18

زندان مرکزی  اردبیل

زندان مرکزی اردبیل

مأموران گارد زندان مرکزی اردبیل صبح روز یکشنبه ۱۷تیر۹۷ به بند ۷ که بند زندانیان سیاسی است به طرز وحشیانه‌یی حمله کردند.

آنان در جریان این حمله کلیه وسایل شخصی زندانیان را زیرورو کردند، قسمتی را تخریب کردند و قسمتی را به سرقت بردند.

مأموران خامنه‌ای همچنین قسمتی از دیوار بند را خراب کردند.

بند ۷ زندان مرکزی اردبیل اندازه یک انباری است و فاقد حداقل امکانات زیستی است.

علت خشم و کینه حیوانی رژیم از زندانیان سیاسی زندان اردبیل حمایتهای بی‌دریغ آنان از سایر زندانیان و از قیامها و خیزشهای داخل کشور است.

پیام زندانیان سیاسی زندان اردبیل برای لغو حکم اعدام زندانی سیاسی رامین حسین پناهی

زندانیان سیاسی تبعیدی زندان مرکزی اردبیل روز یک‌شنبه ۲۷خرداد ۹۷ طی پیامی حکم اعدام زندانی سیاسی رامین حسین پناهی را محکوم کردند.

در این پیام آمده است:‌

باز هم جوان دیگری از مردم کردستان رامین حسین پناهی در آستانه اعدام قرار گرفته است. ما زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل؛ حکم اعدام زندانی سیاسی رامین حسین پناهی را محکوم می‌کنیم و از همه وجدانهای بیدار و فعالان حقوق‌بشری و مدنی می‌خواهیم که برای لغو آن تلاش کنند. از نظر ما حکم اعدام یک قتل سازمانیافته دولتی است و باید با آن مبارزه کرد.

تا کی این سرزمین باید شاهد اعدام و قتل و کشتار باشد؟ هیچکس نمی‌تواند حق حیات و زندگی را از انسانها بگیرد.

۴۰سال گذشته برای ما یادآور اعدام و کشتار بیشمار جوانان این مرز و بوم به اتهامهای واهی و ساختگی توسط حاکمیتی است که متعلق به مردم ایران نیست.

در زمانی که حکم ضدانسانی اعدام در بسیاری از کشورهای جهان لغو و برچیده شده ملت ما هم حق دارد که خواستار لغو حکم اعدام باشد.

ما دیگر نمی‌خواهیم مادران عزادار و سیاهپوش شوند. مادر رامین حق دارد جوانی و شادابی و زندگی فرزندش را ببیند.

از همه ارگانهای بین‌المللی و نهادهای حقوق‌بشری خواهان دخالت برای لغو کردن حکم اعدام رامین حسین پناهی هستیم.

زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل خرداد ۹۷

پیام زندانیان سیاسی زندان اردبیل به کامیون‌داران اعتصابی

زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل روز ۸خرداد ۹۷طی پیامی از اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای مختلف میهن حمایت کردند.

درود بر شرف و مردانگی کامیون‌داران اعتصابی سراسر کشور

و سلام بر مردم و دانشجویان بلوچ

در این روزهای پرتلاطم خبرهای زیادی از اعتصاب و اعتراض مردم به جان آمده در همه شهرها به گوش ما می‌رسد. ۴۰سال است که ملت بزرگ ایران؛ اسیر حاکمیتی سراسر فساد؛ تباهی؛ چپاول هستند.

صبر و طاقت مردم ما از این‌همه فساد؛ بی‌عدالتی و گرسنگی به‌سر آمده است. از اهواز تا کازرون؛ از کارگران نیشکر هفت‌تپه تا کارگران هپکوی اراک و حالا کامیون‌داران سراسر کشور که همگی با هم؛ همراه و همصدا دست به اعتصاب زدند. درود بر شجاعت؛ اتحاد و یکپارچگی این مردان که چشم و چراغ جاده‌های ایران هستند.

هشت روز تمام است که کامیون‌داران بر سر مطالبات حقه‌شان ایستاده‌اند. مگر کامیونداران؛ رانندگان اتوبوسها؛ کارگران نیشکر هفت‌تپه و هپکو؛ غارت‌شدگان و تمامی مردم ایران چه می‌خواهند؟ بجز حقوق حقه خود که توسط عمال حکومتی به تاراج می‌رود؟

ما زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل از اعتصاب و اعتراض کامیون‌داران که بر بی‌عدالتی و ظلم شورش کرده‌اند؛ حمایت می‌کنیم. ما را همراه و کنار خود بدانید. به اعتصاب و اعتراض خود ادامه بدهید.هیچکس نمی‌تواند در مقابل ما وقتی دستان ما در دست یکدیگر است؛ ایستادگی کند. ما هم شعار مردم ایران را تکرار می‌کنیم که نترسید نترسید ما همه با هم هستیم.

همین دو روز پیش بود که از اعتراض همشهریان بلوچمان در زاهدان اطلاع پیدا کردیم. دانشجویان زاهدان از توهین به مذهب و قومیت ما به خشم آمده و صدای اعتراضشان را بلند کردند. درود بر آنان و بر مردم بلوچ. تا کی شاهد تحقیر؛ توهین و ضایع کردن اولیه‌ترین حقوقمان باشیم؛ تا کی شاهد جانباختن جوانان بلوچ با شلیک گلوله مأموران وابسته به این حاکمیت باشیم؟ تا کی گرسنگی و فقر؛ تا کی بی‌عدالتی و قتل و کشتار؟

پیام ما به مردم به جان آمده سیستان و بلوچستان این است که سکوت جایز نیست. صدایتان را به صدای مردم به جان آمده در شهرهای دیگر پیوند بزنید. مردم ایران در همه استانها و شهرها فقط یک خواسته و فریاد دارند: مرگ بر دیکتاتور – زنده باد آزادی

اطمینان داشته باشید که پیروزی از آن مردمی است که برای آن به میدان می‌شتابند و هزینه آن را با جان و دل می‌دهند.

زندانیان سیاسی تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل

۸خرداد ماه ۱۳۹۷