تظاهرات برازجان با شعار مرگ بر دیکتاتور -۱۷تیر۹۷

1397/04/17

جمع زیادی از مردم برازجان برای دومین روز ۱۷تیر۹۷متوالی با شعار مرگ بر دیکتاتور تظاهرات کردند

این تظاهرات در مجاور بانک ملت و میدان بیمارستان جریان دارد.

مردم بپا خاسته برازجان که در اعتراض به بی‌آبی تظاهرات کردند شعار می‌دهند:

مرگ بر دیکتاتور

دشمن ما همینجاست دروغ میگن آمریکاست

نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

ایرانی بسه دیگه غیرتتو نشون بده

مسئول بی‌لیاقت استعفا استعفا

یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه

این تظاهرات در حالی شکل گرفت که مأموران سرکوبگر از صبح یکشنبه در خیابانهای اصلی شهر و میدان بیمارستان مستقر شده بودند تا از شکل‌گیری هر گونه تظاهراتی ممانعت به‌عمل آورند.

روز شنبه نیز تظاهرات مردم برازجان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، دشمن ما همین‌جاست دروغ می‌گن آمریکاست، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و سوریه را رها کن فکری به‌حال ما کن، تا پاسی از شب جریان داشت.

مردم با شعار بی‌غیرت بی‌غیرت به مقابله با مأموران ضدشورش پرداختند.