خانه » کنفرانس ها فیلم » سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس 30 ژوئن 2018

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس 30 ژوئن 2018