سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس 30 ژوئن 2018