اعتصاب و قیام تهران وارد دومین روز شد/تصاویری از جنگ و گریز در خیابانهای تهران – ۵تیر ۹۷+فیلم

اعتصاب و تجمع مقابل سرای ملی بازار بزرگ تهران سه شنبه ۵ تیر ۹۷

دومین روز قیام تهران – مردم و بازاریان و جوانان اعتصاب کننده در بازار بزرگ تهران با شعارهای ”نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم”، ”نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران”، ”بازاری باغیرت حمایت حمایت”، ”بازاری بی غیرت نمیخوایم نمیخوایم”.

 

اعتراض بازاریان بین الحرمین امروز سه شنبه ۵ تیر ۹۷ با شعار: ”بازاری بی غیرت نمیخوایم نمیخوایم”.

صبح امروز سه شنبه ۵ تیر ۹۷ درگیری مزدوران سرکوبگر نیروی انتظامی با مردم و جوانان در لاله زار تهران.

تظاهرات بازار کفاشان تهران با شعار: نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران امروز سه شنبه ۵ تیر ۹۷

پیوستن کرمانشاه به قیام -اعتصاب بازار و تظاهرات بازاریان کرمانشاه سه شنبه ۵ تیر ۹۷

روز دوم اعتصاب مجتمع تجاری ارگ نیز امروز سه شنبه ۵ تیر ۹۷ ادامه دارد.

اعتصاب کامیونداران ترانزیت در مرز سرخس از صبح امروز سه شنبه ۵ تیر ۹۷ در اعتراض به تامین نشدن مطالبات شان، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. در مرز سرخس در حال حاضر همه کامیون ها حتی ترکیه و ترکمن هم خارج نمی شوند و اعتصاب تا نتیجه مطلوب ادامه دارد.

اراک – دیشب در تجمع واعتراض شبانه مردم شعار سر دادند: اراکی باغیرت حمایت حمایت، توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه.