اعتراض و اعتصاب در رشت، مشهد، تهران، رفسنجان و شهرهای خوزستان + عکس

1397/03/29

تهران.تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم

مشهد- تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین – ۲۹خرداد ۹۷

تجمع مالباختگان در رشت

مالباختگان غارت شده مؤسسه کاسپین در رشت روز سه‌شنبه ۲۹خرداد۹۷در مقابل شعبه سرپرستی این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان خشمگین که تماماً از زنان بودند، شعار می‌دادند:

پول ما رو کی برده، دستای پشت پرده

پول ما رو کی خورده، دستای پشت پرده

دستای پشت پرده با پول ما چی کرده

فریاد فریاد از این هم بیداد

سیف بیا جواب بده پولهای مارو پس بده

رشت.تجمع غارت شدگان کاسپین در مقابل شعبه سرپرستی

رشت.تجمع غارت شدگان کاسپین در مقابل شعبه سرپرستی

تجمع مالباختگان در مشهد

در مشهد مالباختگان غارت شده مؤسسه کاسپین در اعتراض به غارت اموالشان در مقابل دفتر مرکزی این مؤسسه برای دومین روز متوالی تجمع کردند.

تجمع بازنشستگان در تهران

فرهنگیان بازنشسته روز سه‌شنبه بنا‌به فراخوان قبلی در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش خود مقابل سازمان برنامه بودجه رژیم در تهران تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان که از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند، شعار می‌دهند:

فریاد فریاد از این همه بیداد

فرهنگی بیدار است از تبعیض بیزار است

فرهنگی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد.

تهران.تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم – ۲۹خرداد

اعتراض کارکنان تعاونی در تهران

کارکنان تعاونی مو سوم به سهام عدالت به‌نمایندگی از هزار‌و‌پانصد نفری کارکنان این دفاتر در کشور با سفر به تهران در اعتراض به پرداخت نشدن ۳۹ماه حقوق عقب‌افتاده و امنیت شغلی برای دومین روز مقابل وزارت اقتصاد و دارایی رژیم تجمع کردند. کارکنان معترض که همراه خانواده‌هایشان در این تجمع حضور دارند، شب گذشته با شرایط سخت در خیابان سپری کردند.

دومین روز تجمع کارکنان دفاتر سهام عدالت - ۲۹خرداد

دومین روز تجمع کارکنان دفاتر سهام عدالت – ۲۹خرداد

یکی از این کارگران معترض امروز به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: با وجود این‌که شب گذشته را با سختی در تهران به صبح رسانده‌ایم در صورت عدم رسیدگی  و عدم دریافت جواب قانع کننده، به تجمع خود ادامه می‌دهیم.

اعتراض دانشجویان در تهران

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به حکم‌های صادر شده زندان برای دانشجویان بازداشت شده قیام دیماه سال ۹۶، تجمع کردند و از شرکت در امتحانات خودداری کردند.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی

 تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران

اعتراض رانندگان پایه یک در خوزستان

رانندگان پایه یک استان خوزستان از جمله در شهرهای اهواز و شوش، روز سه‌شنبه به اعتصاب و اعتراض خود به‌دلیل افزایش نیافتن حقوق ادامه دادند.

اعتراض کارگران در رفسنجان

در رفسنجان نیز کارگران کارخانه الماس کویر در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق عقب‌افتاده مقابل کارخانه تجمع کردند.

اعتراض کارگران در تهران

کارگران خریدار آپارتمان در پروژه‌های سپیدار ۲و ۳(متعلق به شرکت تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی) مقابل ساختمانهای شهرداری و شورای قلابی شهر تهران تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان گفتند: قرار بود که آپارتمانها تا پایان سال ۹۱ تحویل داده شود اما تا به‌حال که بیش از ۵سال از موعد آن می‌گذرد خبری از تحویل آپارتمانها نیست. این در شرایطی است که ما برای رهایی از مستاجری خانه خریده‌ایم.

آنها با بیان این‌که در روزهای گذشته شرکت تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی مبالغی برای تکمیل آپارتمانها مطالبه کرده است، گفت: حتی برای تعدادی از ما اخطاریه آمده است که اگر پول ندهیم از پروژه حذف می‌شویم.

تهران.رانندگان شرکت واحد عضو پروژه مسکن سپیدار – ۲۹خرداد