گردهمایی بزرگ مقاومت در دوران جدید

1397/03/24

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران تیر۱۳۹۵

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران تیر۱۳۹۵

افشین علوی

در دوران جدیدی هستیم. وارد دوران افول حکومت آخوندها شده‌ایم. دورانی که از هر طرف صدای شکستن استخوانهای رژیم در زیر پای مردم قهرمان ایران بگوش می‌رسد. مردم قهرمانی که هر روز در گوشه‌یی از ایران با تظاهرات و اعتصاباتشان گریبان رژیم را گرفته و فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند و در یک کلام خواستار سرنگونی آن هستند. یک روز شاهد اعتصاب گسترده کامیونداران، یک روز مواجه با قیام مردم کازرون، و روز دیگر با تحصن غارت‌شدگان شهرهای مختلف، و بارها بیننده اعتراضات کشاورزان ورزنه و اصفهان و… هستیم.

بوی الرحمان رژیم را قبل از هر کس خود رژیم احساس می‌کند و به همین خاطر جناحهای آن به تک و تا افتاده‌اند و لابیها و حامیان آن در خارج کشور تلاش می‌کنند که جلوی غرق شدن این کشتی سوراخ‌ شده را بگیرند. کشتی که هر روز از روز قبل بیشتر در آب فرومی‌رود.

در این شرایط هرکس دنبال منافع خودش هست. در غرب یا اروپا عده‌یی به‌دنبال نجات معاملاتشان با این رژیم هستند اما تعادل‌قوا در حال چرخش است. بن‌بستها و بحرانهای رژیم هر روز بیشتر و فریادها و اعتراضات مردمی هر روز قویتر مبشود. در این شرایط آنچه تعیین‌کننده است صدای مردم ایران است که باید به‌گوش جهانیان رسانده شود. باید همه بدانند که در ایران تنها چیزی که به‌حساب می‌آید اراده مردم ایران است.

گردهمایی ایرانیان در ویل‌پنت فرصتی است که می‌توانیم صدای مردم ایران را به‌گوش جهان برسانیم. از هم‌اکنون در همه دنیا پروژکتورها به سمت این گردهمآیی است و بسیاری از منتخبان مردم مثل شهرداران و نمایندگان مجلس در کشورهای مختلف و از اقصی نقاط جهان حضورشان در این گردهمآیی و حمایتشان از مردم ایران را اعلام کرده و یا می‌کنند.

بنابراین ما ایرانیان خارج کشور که امکان شرکت داریم باید با حضور خودمان صدای تک‌تک مردم زیر ستم مان در داخل باشیم. و اراده مردممان برای سرنگونی این رژیم را در گردهمآیی با صدای بلند اعلام کرده و به گوش همه برسانیم. به همه اعلام کنیم که کسی نمی‌تواند این اراده را دور بزند و این مردم ایران و مقاومتشان هستند که طومار این رژیم را در هم می‌شکنند و ایرانی آباد و آزاد برپا می‌کنند. هر ایران شریفی که در خارج از کشور در این گردهمآیی شرکت می‌کند در واقع نماینده‌یی از بیشماران مردم قهرمان ایران است که امروز یک صدا خواستار سرنگونی مردم ایرانند. حضور ما و شرکت ما در این گردهمآیی به نسبت سالهای دیگر، اهمیت تعیین‌کننده و خارق‌العاده‌یی دارد چرا که امسال چشم دنیا و توجه دنیا بیش از هر زمان دیگری به ایران و به مردم ایران و مقاومتشان جلب شده است، مردم دنیا نظاره‌گر مقاومت و قیام مردم ایران با این رژیم دیکتاتوری و ضدمردمی و منتظر پیروزی محتوم مردم ایران هستند.

نکته آخر این‌که وقتی مردم ایران با قیام دلیرانه‌شان آزادی را فریاد می‌زنند، وقتی سیاست مماشات در مقابل خواست سرنگونی رژیم، کمرنگ می‌شود و رو به افول است، وقتی حقوق پایمال شده مردم ایران ورد زبان محافل سیاسی دنیا شده… پس بر ماست که صداها و فریادهایمان را بلندتر و بلندتر کنیم و هر چه بیشتر و بیشتر متحد شویم. گردهمآیی بزرگ مقاومت ایران امسال مکانی برای این فریادها و فضایی برای همدلی و اتحاد هر چه بیشتر ایرانیان بی‌قرار آزادی است.