رئیس جمهور آمریکا از توافق اتمی با رژیم آخوندی خارج شد

 

کاخ سفید: پرزیدنت ترامپ در سخنرانی سرنوشت ساز خود درباره برجام توافق اتمی را یک توافق فاجعه بار با یک رژیم تروریست پرور دانست.

از سخنان رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی:‌
– اعلام می کنم که آمریکا از توافق اتمی با رژیم ایران خارج می شود و این رژیم را به شدید ترین صورت تحریم خواهد کرد.

-رژیم ایران نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند این رژیم از تروریزم و گروههای تروریستی حمایت می کند.

-رژیم ایران از ملیاردها دلار بهره برده ولی به دلیل حمایت این رژیم از تروریسم اقتصاد ایران روز به روز خرابتر شده است.

– تقریبا چهل سال است که این دیکتاتوری قدرت را ربوده و مردم پرافتخار ایران را به گروگان گرفته است مردم آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده اند. 

– آینده ایران متعلق به مردم ایران است آنها وارثان برحق یک فرهنگ غنی و شایسته کشوری هستند که آرزوهایشان را برآورده کند.

https://player.vimeo.com/video/268648022?color=ff9933&title=0&byline=0&portrait=0