توئیتر: #وزیر خارجه رژیم ایران دروغگوست

  • 1397/02/08

#وزیر خارجه ایران یک دروغگوست

#وزیر خارجه ایران یک دروغگوست

العربیه 8 اردیبهشت 97:

کاربران ایرانی در سایتهای اجتماعی هشتگ ظریف یک دروغگوست(#ZarifIsALiar) را در پاسخ به دفاع محمد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم ایران از نقض حقوق بشر  و قلب واقعیت توسط او بکار گرفتند.

وزیر خارجه رژیم ایران در شورای روابط خارجی که مرکزی فکری در نیویورک است گفت: در ایران اقلیتها سرکوب نمی‌شوند و مقامات حجاب اجباری را به زنان ایرانی تحمیل نمی‌کنند همچنین هیچکس به‌خاطر عقایدش دستگیر نمیشود. این اظهارات ظریف باعث شد که ایرانیها در سایتهای اجتماعی او را  به‌عنوان فردی سراپا دروغگو توصیف کنند.  

 سازمانهای حقوقی اظهارات ظریف را در تناقض با واقعیت و در راستای سرکوبی دانستند که ایادی رژیم  بنیادگرای  حاکم بر ایران علیه  زنان و اقلیتهای ایرانی اعمال می‌کند.

 هشتگ یاد شده توسط کاربران ایرانی علیه وزیر خارجه رژیم ایران روز چهار شنبه گذشته در حسابهای توئیتر شروع شد و کاربران به همراه این هشتگ عکس و فیلمهای  سرکوب  در ایران را منتشر کردند.

لازم به ذکر است که شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد در سی و هفتمین دوره خود که در مارس گذشته برگزار شد به یک گزارش مفصل در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران به‌ویژه در زمان روحانی را استماع کرد. در این گزارش تصریح شده بود که  اعدامهای خودسرانه ادامه دارد و نقض قوانین علیه فعالان و مخالفان و خبرنگاران و اقلیتهای قومی و دینی و زنان در حال گسترش است.