ولید فارس: راه حل تهدید اتمی رژیم ایران، تغییر رژیم است

1397/01/04

ولید فارس

ولید فارس

ولید فارس مشاور دونالد ترامپ در زمان رقابتهای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا طی پیامی گفت: راه حل تهدید اتمی رژیم ایران، نه تشدید ساختارهای اتمی این رژیم بلکه تغییر رژیم  است و غیراتمی شدن ایران بدست مردم ایران است.

وی همچنین کسانی که بایستی به خشم آمده باشند رژیم ایران  و تروریستها هستند. این خبر بدی برای آنهاست.