بی خبری از زندانی سیاسی عمادالدین ملازهی

1397/01/04

عمادالدین ملازهی

عمادالدین ملازهی

شکنجه‌گران زندان سراوان 9روز است که زندانی سیاسی عمادالدین ملازهی را  به مکان نامعلومی منتقل کردهاندو خبری از وی نیست. خانواده این زندانی بارها با مأموران زندان در این رابطه ارتباط برقرار کردند اما آنها از هر گونه پاسخ و خبردهی از محل نگهداری وی امتناع می‌کنند. بنا‌به گزارشهای منتشر شده: “ایرج نوربخش سرپرست جنایتکار زندان سراوان روز پیش از آن  این زندانی سیاسی را تهدید کرده که «به جایی منتقل خواهی شد که آرزوی مرگ کنی»

عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ ۱آذر ۱۳۹۵ در سراوان پس از آن بازداشت شد  که طبق گفته نزدیکانش از ترور ناکام مأموران لباس‌شخصی وزارت اطلاعات جان سالم به در برد.

به گفته اطرافیان این زندانی سیاسی، وی در حالی که برای خرید به سراوان سفر کرده بود افرادی با لباس‌شخصی به خودرو وی آتش گشودند که از قضا خلیل جهاندیده دوست وی در خودرو و خودش در طرف دیگر خیابان بوده که در این جریان خلیل جهاندیده کشته می‌شود و مأموران پس از این‌که متوجه عدم حضور وی در خودرو می‌شوند وی را بازداشت می‌کنند.