نگرانی مهدی محمدی از مهره‌های خامنه‌ای درباره تحریمهای جدید آمریکا با شراکت اروپا

1397/01/02

وحشت رژیم از تحریمهای جدید آمریکا

وحشت رژیم از تحریمهای جدید آمریکا

مهدی محمدی تحلیلگر سیاسی و از مهره‌های خامنه‌ای  روز پنجشنبه  دوم فروردین 97 طی یادداشتی درباره برجام نسبت به تحریمهای جدید آمریکا با  شراکت اروپا ابراز نگرانی کرد و  نوشت:‌ نتیجه امید بستن به اروپا شده این‌که اروپا آمده و با شادمانی و طلبکاری می‌گوید می‌خواهم تحریمتان کنم! می‌پرسیم برای چه؟ می‌گوید: برای حفظ برجام!  بعضی دوستان هم متواضعانه می‌گویند: خب خیالمان راحت شد که نیت سویی ندارید!

وی افزود:‌ این چند کلمه خلاصه کل وضعیت فعلی است. برجام منعقد شده بود که تحریم نباشیم، حالا تحریم می‌شویم برای این‌که برجام باشد. این پارادوکسی است که باید کشور را از آن نجات داد. چه آمریکا در برجام بماند و چه از آن خارج شود، تحریم‌هایی جدید با شراکت اروپا در راه است.

اگر انعقاد برجام  ابزاری بود برای کاهش تحریم‌ها، تداوم آن هم باید همین کارکرد را داشته باشد و هر زمان که حس کردیم برجام به ضد خود بدل شده و به جای این‌که جلوی تحریمها را بگیرد، آنها را تشدید کرده، باید ایستاد و یک بار به عقب، به راهی که آمده‌ایم، دوباره نگریست.