مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان خواستار آزادی دراویش زندانی شد

1397/01/01

بربل کوفلر، مسئول سیاست حقوق بشری دولت فدرال آلمان

بربل کوفلر، مسئول سیاست حقوق بشری دولت فدرال آلمان

بربل کوفلر، مسئول سیاست حقوق بشری و کمکهای انسان‌دوستانه دولت فدرال آلمان روز سه‌شنبه (۲۹اسفند96) در بیانیه‌یی خواستار آزادی دراویش گنابادی شد که هنوز در زندان به‌سر می‌برند.  وی  گفت: «من نگران وضعیت دراویش گنابادی بازداشت‌شده در جریان اعتراضات و افزایش خشونتها هستم.»

مسئول سیاست حقوق بشری دولت گفت از رژیم ایران انتظار می‌رود علت مرگ ناگهانی درویش محمد راجی در مدت بازداشت را نیز از مسیر قانونی روشن سازد.  وی افزود: «زندانی کردن و آزار دادن افراد به‌دلیل تعلق به سلسله دراویش گنابادی قابل پذیرش نیست.» محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بود که «حین بازجویی» کشته شد.