قطعی آب و سومین روز تشنگی صدها زندانی در زندان خورین ورامین

1397/01/01

زندان در ایران

زندان در ایران

آب در زندان خورین ورامین که از روز  دوشنبه 28اسفند قطع شده هم‌چنان قطع است و اعتراض زندانیان را به‌دنبال داشته است ولی دژخیمان زندان پاسخگوی قطعی آب نیستند.

قطعی آب در این سه روز باعث شده است زندانیان دچار مشکلات بهداشتی و سلامتی شوند. از سوی دیگر زندانیان مجبورند برای تهیه آب از فروشگاه زندان آب معدنی را با قیمت سرسام‌آور تهیه کنند و حتی برای شستشو و استفاده از سرویسهای بهداشتی از همین آب استفاده کنند.