آمریکا: ایران به‌طور مهاجمانه‌یی خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند

1397/01/02

برایان هوک

برایان هوک

مدیر کل وزارت‌خارجه آمریکا در امور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری روز پنجشنبه گفت رژیم ایران به‌طور مهاجمانه‌یی در حال بی‌ثبات کردن خاورمیانه است و طیفی از تهدیدات را برای صلح و امنیت منطقه ایجاد می‌کند.

برایان هوک گفت: وقتی به سیاستهای خارجی و داخلی رژیم  ایران در دو سال گذشته نگاه می‌کندی غیرممکن است که بتوان استدلال کرد که آنها رفتار سازنده یا با ملایمت بیشتری دارا هستند، بلکه در واقع برعکس این است، آنها به‌طور مهاجمانه‌یی در حال بی‌ثبات کردن خاورمیانه هستند و طیفی از تهدیدات را برای صلح و امنیت منطقه ایجاد می‌کند.

برایان هوک که در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران در مورد مذاکرات دوره‌ای برجام در وین صحبت می‌کرد… در پاسخ به سؤالات خبرنگاران گفت  دیپلوماتهای رژیم ایران در حاشیه مذاکرات دوره‌ای برجام در وین  تعدادی شکایت در مورد اجازه نامه‌ها خصوصاً در رابطه با حمل و نقل هوایی مدنی برای ایران‌ایر و دیگر خطوط هوایی مطرح ساختند. من به آنها گفتم شما از هواپیماهای تجاری خود برای انتقال تروریستها و تسلیحات به اطراف خاورمیانه شامل سوریه استفاده می‌کنید و ما به بهای امنیت ملی خودمان و یا به بهای متحدانمان اجازه نامه‌یی برای شما صادر نخواهیم کرد.