تعداد دستگیر ‌شدگان دراویش در زندان تهران بزرگ به 600تن رسید

1396/12/04

 

به گزارش دریافتی، تا روز جمعه ۴ اسفند 96 تعداد دستگیر ‌شدگان در ارتباط با درگیری روزهای اخیر  دراویش در تهران با مأموران سرکوبگر انتظامی به بیش از 600تن رسید.

بنا‌ به این گزارش نیمی از دستگیر شدگان که به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند را مردم عادی و تظاهر کنندگان و کسانی که علیه رژیم بپاخاسته بودند؛ تشکیل می‌دهند.

غالب دستگیر شدگان جوان هستند. همچنین تعداد زخمی‌ها نیز زیاد گزارش‌ شده است. دستگاه قضایی رژیم طی روزهای پنجشنبه و جمعه به بازجویی دستگیر شدگان در راهروهای بند مشغول هستند.