درگیری جوانان مشهد با نیروهای گارد ضدشورش -فیلم

1396/11/22

صبح امروز یکشنبه ۲۲بهمن در پارک ملت در مشهد عده زیادی از جوانان این شهر با نیروهای گارد ضدشورش درگیر شدند.

مزدوران ضدشورش جوانان را تعقیب کرده و در یک تعقیب و گریز؛ یکی از آنان را دستگیر کردند. مردم در صحنه به کمک جوان دستگیرشده  شتافتند.

 گزارشها حاکی است که عده‌یی نیز از سمت دانشگاه فردوسی و زیرگذر پارک در حال پیوستن به این جوانان هستند.