اعدام جنایتکارانه یک جوان و یک زن

 

رژیم آخوندی دو زندانی دیگر را در بوشهر و رشت اعدام کرد.

جوانی که در بوشهر روز سه شنبه اعدام شد، در زمان جرم انتسابی به او، تنها ۱۵ سال داشت. وی شش سال و یازده ماه در زیر حکم اعدام، زندانی و تحت شکنجه مداوم بود. 
عفو بین الملل این اعدام جنایتکارانه را محکوم و اعلام کرد رژیم ایران نشان داد که خواهان حفظ این وضعیت شرم آور به عنوان رکوردار اعدام کودکان در جهان است.

زندانی اعدام شده در نوشهر نیز یک زن بود که به مدت چهار سال در زندان زیر حکم اعدام قرار داشت.