خیزش مردم اراک: مردم ماشین نیروهای انتظامی را چپ کردند+ فیلم