تظاهرات جوانان در بندرعباس با شعار ایرانی باغیرت حمایت حمایت 9بهمن 96 + فیلم

  • قیام و اعتراض
  • 1396/11/09

 

جوانان  بندرعباس شب نهم بهمن به خیابان آمدند و  تظاهرات  کردند. جوانان شعار می‌دادند ایرانی باغیرت حمایت حمایت. این تظاهرات در ادامه قیام قهرمانانه مردم ایران است که از روز 7دی شروع شد و بیش از 142شهر کشور را در بر گرفت.