پیام همبستگی قاضی تدپو و دکتر آلخو ویدال کوادراس با قیام ایران

1396/10/27 

قاضی تد پو و آلخو ویدال کوادراس

قاضی تد پو و آلخو ویدال کوادراس

تد پو – رئیس زیرکمیته تروریسم، تجارت و منع تکثیر کنگره آمریکا
قاضی تدپو نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از تگزاس در پیام همبستگی خود که خطاب به مجاهدان اشرفی فرستاده است گفت:
مردم ایران خواهان پایان این دیکتاتوری هستند صدای مردم ایران در سراسر جهان شنیده می‌شود.
 

هموطنان شما در خیابانها در سراسر ایران هستند و درخواست پایان این دیکتاتوری را دارند. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت این رژیم با خشونت واکنش نشان داد، . اما مردم ایران پایداری می‌کنند. جهان دوباره دارد نظاره می‌کند که وقتی مردم ایران می‌خواهند صدایشان شنیده شود، آخوندها فقط با بی‌رحمی، خشونت، کشتار و زندانی‌کردن پاسخ می‌دهند.

این شیوه رفتار یک دولت مسئول نیست، به‌ویژه (دولتی که)، ایالات متحده با آن قراردادهایی را در پشت درهای بسته منعقد می‌کند. مردم ایران شایسته بهتر از این هستند؛ ولی شما این‌را می‌دانید، دوستان و اعضای خانواده شما که در آلبانی زندگی می‌کنند، همه به‌خوبی با فساد این رژیم شیطانی آشنا هستند. (رژیمی که) ثروتهای کلان این کشور را به غارت برده و آن‌را برای سوخت‌رسانی به تروریسم و کشتار در سراسر خاورمیانه استفاده کرده است. این رژیم طرح‌های گسترده خود را برای سلطه بر منطقه، به نیازمندی‌های اولیه مردم ایران در داخل کشور مرجح می‌شمارد. ما شاهد بازی‌هایی هستیم که (خامنه‌ای) به پیش برده است و این‌که حتی با میلیاردها دلار دریافتی از توافق اتمی، همان توافق در پشت درهای بسته، وضعیت مردم ایران، بهتر نشده است. رژیم این پول‌ها را برای ثروتمند کردن خودش و دوستان تروریستش در لبنان، سوریه و عراق نگه می‌دارد. این اعمال بی‌پاسخ نخواهد ماند، صدای مردم ایران در سراسر جهان شنیده می‌شود.

 

من از دولتم می‌خواهم که کار بیشتری برای مردم ایران انجام دهد. آمریکا باید از تکنولوژی خود استفاده کند تا مردم ایران بتوانند بدون محدودیت به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت دسترسی داشته باشند تا بتوانند تظاهراتشان را هماهنگ کنند و خشونت این رژیم را به ثبت برسانند. درد و رنج شما و هموطنانتان در خیابانهای ایران، بدون این‌که شنیده شود ادامه نخواهد داشت. دولتهایی که فکر می‌کردند یک شریک مدره در تهران وجود دارد، باید واقعیت را بپذیرند: هیچ مدره‌یی در این رژیم وجود ندارد. تا زمانی که هجوم سگ‌های آخوندها به مردم بی‌گناه ایران ادامه دارد، فقط به این‌خاطر که آنها به حسابرسی از این حکومت فراخوان می‌دهند، جهان هم‌چنان به نظاره ادامه خواهد داد. از شما می‌خواهم که هم‌چنان با قدرت بایستید، امیدوار باشید به‌خاطر شجاعت هموطنانتان در ایران که برای مقابله با فساد این رژیم قیام کرده‌اند و به این دلیل امیدوار باشید که آمریکا و جهان آزاد در طرف شما قرار دارند. بنابراین شما دختران دموکراسی و پسران آزادی، شعله درخشان آزادی را هم‌چنان برافراشته نگهدارید. آخوندها باید بدانند که این شعله خاموش نخواهد شد، زیرا شما رزمندگان آزادی، هرگز از پا نمی‌نشینید و همیشه نیز، همین‌طور بوده است.

پیام همبستگی دکتر آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت با قیام مردم ایران:

این روزها مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و حقوق خودشان می‌جنگند و با رژیم سرکوبگر مقابله می‌کنند. ما می‌خواهیم از اینجا از بروکسل حمایت کامل خودمان را از مردم ایران اعلام کنیم. ما خواستار این هستیم که نهادهای اروپایی و سرویسهای خارجی اتحادیه اروپا در کنار مردم باشند و بیانیه‌های قوی در حمایت از مردم ایران بدهند و در برابر رژیم ضعف نشان ندهند. ما هم‌چنین مردم ایران را تشویق می‌کنیم که این شعله آزادی را هر چقدر که می‌توانند فروزان نگه دارند. از امروز تا هر زمان دیگر. چرا که این شعله، رژیم را به پایان خود می‌کشاند و دموکراسی و آزادی را برای مردم ایران به ارمغان خواهد آورد.