همبستگی بین‌المللی با قیام مردم ایران: انجمن پارتیزانها و تشکلهای حزبی و فرهنگی ایتالیا

1396/10/27
 
 

بیانیه انجمن ملی پارتیزانهای ایتالیا

بیانیه انجمن ملی پارتیزانهای ایتالیا

 

بیانیه انجمن ملی پارتیزانهای ایتالیا در پیه ترا سانتا، طی نامه‌یی به رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، ضمن ابراز همبستگی کامل خود با مردم ایران در مبارزه برای آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق‌بشر، اعلام کردند:
 

ما از وقایع تکان‌دهنده ایران که طی آن هزاران جوان علیه رژیم به خیابانها ریختند، مطلع شدیم. کشته و مجروح و زندانی شدن شماری از جوانان قیام کننده، البته ما را دردمند و نگران می‌کند ولی همزمان، این آزمایش سخت مردم ایران است که خواستار آزادی از ظلم و بی‌عدالتی هستند.

سرکوب شدید دولتی نمی‌تواند بر جنبش مردمی که با شجاعت برای یک ایران آزاد و دموکراتیک مبارزه می‌کند پیروز شود.

حزب دموکرات ایتالیا شاخه فیانو رومانو در همبستگی با مردم ایران اعلام کرد: ما حمایت خود را از مردم ایران که این روزها برای تأکید بر دموکراسی، آزادی، مبارزه می‌کنند ابراز می‌داریم.

از دولت ایتالیا خواستاریم که هم‌چنین در اتحادیه اروپا ابتکاراتی را برای (متوقف کردن) رژیم دیکتاتوری و برای آزادی زندانیان سیاسی ایرانی اتخاذ کند.

همبستگی ما هم‌چنین شورای ملی مقاومت ایران را که در این سالهای وحشتناک در کنار مردم ایران برای تأکید بر حقوق مدنی و دموکراتیک آنها مبارزه کرد را در برمی‌گیرد.

انجمن فرهنگی رولاندو چکی پاندولفینی ایتالیا طی پیامی به رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت نوشتند: اعتراضات به‌حق هزاران هزار ایران که با فریاد «نان، کار و آزادی» به خیابانها ریختند، ادامه مبارزه‌یی است که سالهاست بر علیه رژیم آخوندها در جریان است. رژیم ایران به حقوق مردم ایران احترام نمی‌گذارد و حکومتی ضد آزادی و سرکوبگر است و بر روی فساد و امتیاز دادن به قشر محدودی پایه‌ریزی شده است. به این دلیل است که در کانون اعتراضات تنها خواسته‌های اقتصادی نیست بلکه درخواستهایی است که همه سطوح جامعه را در برمی‌گیرد. در رأس این اعتراضات هم‌چنان شاهد حضور زنان هستیم که نه فقط بر علیه حجاب اجباری بلکه برای آزادی انتخاب، آزادی بیان و محقق کردن دموکراسی مبارزه می‌کنند.