ممانعت از اعزام زندانی سیاسی محمد نظری به بیمارستان به‌رغم وضعیت وخیم جسمی

1396/10/23 

زندانی سیاسی محمد نظری

زندانی سیاسی محمد نظری

زندانی سیاسی محمد نظری که هم‌اکنون در زندان مرکزی ارومیه محبوس است چهارشنبه شب 21دیماه به‌دلیل وخامت حالش به بهداری زندان منتقل گردید و پس از چند ساعت مجدداً به داخل بند برگشت داده شد. این زندانی سیاسی به سنگ کیسه صفرا مبتلاست و نیاز به‌عمل جراحی سریع دارد، اما دژخیمان در زندان ارومیه وقعی به شرایط وخیم این زندانی نمی‌گذارند و مانع درمان و عمل جراحی وی می‌شوند.

محمد نظری، زندانی سیاسی، ۲۴سال است که بدون یک روز مرخصی در زندان نگهداری می‌شود.

محمد نظری، متولد ۱۳۵۰، در سال ۱۳۷۳در بوکان به اتهام همکاری احزاب کرد بازداشت و در بیدادگاه رژیم در ارومیه توسط قاضی جنایتکار جلیل‌زاده محکوم به اعدام شد. این حکم در سال ۷۸به حبس ابد تقلیل یافت. وی محکومیت خود را بر اساس اعترافات دروغین اخذشده تحت شکنجه دانسته و اعلام داشته در هیچ تروری نقش نداشته است.

خاطرنشان می‌شود روز 9آبانماه 96 جاری مقاومت ایران برای نجات جان زندانی سیاسی محمد نظری، فراخوان داد و از عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر به‌ویژه کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه، شکنجه و حق حیات خواست اقدامی فوری و مؤثر برای نجات جان او و آزادی‌اش به‌عمل آورند.