تشدید فشار بر زندانیان سیاسی

1396/10/23
اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران
 

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

روز چهارشنبه ۱۸دی ماه، زندانی سیاسی علی معزی برای چندمین بار برای شرکت در دادگاه نمایشی احضار شد. وی هم‌چون گذشته از پوشیدن لباس زندان سر باز زد. مزدوران به‌زور لباس زندان به او پوشانده و با دست و پاهای زنجیر شده او را به بیدادگاه منتقل کردند.

علی معزی در بیدادگاه ضمن اعتراض به اقدامهای سرکوبگرانه مزدوران، لباس زندان را از تن به‌در کرده و از پذیرش وکیل تعیین شده از طرف قضاییه رژیم سر باز زد. وی به دژخیمی که ریاست دادگاه را به عهده داشت، گفت که این دادگاه نمایشی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و به این ترتیب این به‌اصطلاح دادگاه تعطیل شد. بر‌اساس احکام قضاییه همین رژیم دو سال پیش محکومیت علی معزی پایان یافت اما دژخیمان با پرونده‌سازیهای مکرر او را هم‌چنان در زندان نگه داشته و مورد شکنجه و آزار قرار می‌دهند.

وی علاوه بر ابتلا به سرطان، بر اثر تحمل سالها حبس و شکنجه از انواع بیماریها‌ رنج می‌برد اما همواره از خدمات پزشکی ضروری محروم بوده است.

در همین حال سلامت زندانی سیاسی مجید اسدی که در سالن ۱۰بند چهار گوهردشت زندانی است در معرض خطر جدی قرار دارد. او که به‌خاطر تومور معده از دردی تحمل‌ناپذیر رنج می‌برد، دچار کاهش وزن شدید شده اما از هرگونه رسیدگی درمانی محروم است.

مقاومت ایران عموم مراجع و ارگانهای بین‌المللی حقوق‌بشر به‌ویژه کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگران ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران و دستگیریهای خودسرانه را به محکوم کردن شکنجه‌های اعمال شده علیه زندانیان فرامی‌خواند‌ و خواستار تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب برای رسیدگی به وضعیت زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی در ایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳دی ۱۳۹۶ (۱۳ژانویه ۲۰۱۷)