ایران:‌ اعدام هشت زندانی در روزهای قیام به‌منظور تشدید ارعاب جامعه

1396/10/23
اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران
 

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

همزمان با قیام سراسری مردم ایران و برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، دژخیمان رژیم آخوندی در فاصله روزهای ۱۱ تا ۲۱دی (اول تا ۱۱ژانویه) هشت زندانی که عمدتاً جوان بودند را در شهرهای مختلف اعدام کردند.

پنجشنبه ۲۱دی ماه دو زندانی در ملأعام در سلماس و قزوین اعدام شدند. زندانی که در سلماس اعدام شد مبتلا به بیماری روانی بود. جوان اعدام شده در زندان قزوین از هشت سال قبل در انتظار اعدام قرار داشت.

در روز ۱۸دیماه دو زندانی در ساری و در روز ۱۴دیماه دو زندانی دیگر در گوهردشت کرج اعدام شدند. امیر حسین پورجعفر یکی از اعدام شدگان به هنگام ارتکاب جرم انتسابی ۱۶ساله بود. در روز ۱۲دیماه نیز یک زندانی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه و روز پیش از آن یک جوان ۲۲ساله در زندان مرکزی مشهد اعدام شده بود.

این اعدامها در حالی صورت می‌گیرد که ۸۰۰۰تن از جوانان در دو هفته اول قیام سراسری مردم ایران دستگیر شده و در شرایط وخیمی به‌سر می‌برند. پاسخ مردم ایران به‌ویژه جوانان دلیر ایرانی به این توحش، ادامه قیام تا برکندن نظام فاسد و سرکوبگر آخوندی است. مقاومت ایران از عموم مراجع و ارگانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر خواهان اقدامی فوری و مؤثر برای مقابله با نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳دی ۱۳۹۶ (۱۳ژانویه ۲۰۱۸)