وزیر خزانه‌داری آمریکا: انتظار تحریمهای بیشتری علیه رژیم ایران را دارم

1396/10/21 

استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا

استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا

به گزارش سی.ان.ان 21دی 96 استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بریفینگ کاخ سفید در جواب به سؤال خبرنگاری که از او در مورد تحریمهای جدید علیه رژیم ایران سؤال کرد گفت من انتظار تحریمهای جدیدی را دارم.

خبرنگار: آیا شما انتظار تحریمهای جدیدی علیه ایران از سوی خزانه‌داری را دارید؟ 

منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا: من انتظار تحریمهای جدیدی را علیه ایران دارم، ما به بررسی آنها ادامه می‌دهیم و آنها را طراحی کرده‌ایم و شما می‌توانید انتظار رسیدن تحریمهای بیشتری را داشته باشید.