قاضی تدپو:‌ آمریکا می‌تواند و باید به آرمان آزادی ایران کمک کند

1396/10/19 

قاضی تدپو

قاضی تدپو

قاضی تد پو رئیس زیرکمیته مبارزه با تروریسم کنگره آمریکا گفت:‌ شکافهایی در چنگال‌های آهنی رژیم ایران ایجاد شده است. موج اخیر تظاهراتها که در ایران گسترش می‌یابد نشان‌دهنده آن است که رژیمهای دیکتاتوری اساساً محکوم به فنا هستند، زیرا مقبولیت پایدار، بر مردمی که بر آنها حکومت می‌کنند ندارند. من و دوستان نماینده‌ام در کنگره از نزدیک تظاهراتهای کنونی در ایران را دنبال می‌کنیم. آنچه که با عنوان شرایط بد اقتصادی در ایران شرع شد به سرعت به سوی رژیمی متمرکز شد که مسئول بیمارهای کشور بود. اگر روزنه امیدی به توافق اتمی انحرافی که دولت اوباما با تهران بسته وجود داشته باشد این است که میلیاردها دلار تحویل داده شده به ملاها، فسادشان را نشان داده است.

مردم ایران بدرستی این را با وجود رفع تحریمها دیده‌اند وضع زندگی آنها بهتر نشده زیرا سرمایه‌های کشورشان توسط آیت‌الله و اراذل اوباش سپاه پاسداران انقلاب برای گسترش تروریسم داخلی انباشته شده است. حمایت ما می‌تواند بیش از حرفهای تشویق آمیز باشد.

ما می‌توانیم خلاقیت صنعت فن‌آوری آمریکا را بکار بگیریم تا به مردم ایران اجازه دهیم توانایی ارتباط امن با یکدیگر و یا جهان خارج را داشته باشند.

من از دونالد ترامپ در مورد آرمان مردم ایران استقبال می‌کنم و از همکارانم می‌خواهم که اکنون زمانی آن است که ما دست به اقدام بزنیم.