درگیری مسلحانه منطقه حصیر آباد و کوی علوی (شلنگ آباد) در اهواز

1396/10/18 

جوانان اهوازی باز هم حماسه آفریدند

جوانان اهوازی باز هم حماسه آفریدند

 

بنا‌ به گزارشهای دریافتی یکشنبه شب ۱۷دی ماه؛ در منطقه حصیر آباد و کوی علوی (شلنگ آباد) اهواز، مردم در دفاع از خود در مقابل حملات وحشیانه پاسداران؛ به درگیری مسلحانه روی آوردند.

دو روز پیش نیز جوانان اهوازی و هموطنان لر در اهواز در مقابل پاسداران جنایت‌پیشه دست به مقاومت زدند و 9تن از آنان را از پای درآوردند.