بیانیه جمعی از کارگران و کارکنان ذوب آهن اصفهان

1396/10/18 

قیام در آبادان - آرشیو

قیام در آبادان – آرشیو

 

جمعی از کارگران و کارکنان ذوب آهن اصفهان با صدور بیانیه‌ای از قیام مردم ایران حمایت کردند. در قسمتی از این بیانیه آمده است ”در قیامی بزرگ آتشفشان خشم خروشان خلق از سراسر میهن به خروش درآمده و ارکان رژیم فاشیستی ولایت فقیه را به لرزه درآورده است.

آری مردم ایران یک صدا فریاد می‌زنند که آخوندها باید بروند خامنه‌ای باید برود و ما از سوی کارگران و کارکنان و بازنشستگان ذوب آهن اصفهان نیز همسو و هم‌پیمان با تمامی مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم هستیم و با تمام توش و توان خود در صحنه حاضر خواهیم بود تا بتوانیم استمرار قیام را تضمین کنیم. امروز روز روزهای ماست روز پیروزی محتوم مردم ایران است“.