اعتصاب طلافروشان در مشهد، تهران، تبریز، ارومیه و یزد

1396/10/18 

اعتصاب طلا فروشان ارومیه

اعتصاب طلا فروشان ارومیه

 

‌ روز دوشنبه طلا‌فروشان بازارهای مشهد، تهران، تبریز، ارومیه و یزد در اعتراض به اخاذی مالیاتی دست به اعتصاب زدند و اکثر مغازه‌های طلافروشان تعطیل شد. لباس شخصیهای خامنه‌ای مغازه‌داران را تهدید کرده‌اند اگر مغازه‌ها را باز نکنند قفل مغازه‌ها را خواهند شکست و مجوز کسب آنها باطل خواهد شد.

در ارومیه طلافروشان در خیابان موسوم به امام با بستن مغازه‌های خود اعتصاب خود را آغاز کردند. در یزد نیز کلیه طلافروشان این شهر یکپارچه دست به اعتصاب زدند. بازار طلافروشان یزد نیز کاملاً کرکره‌ها را پایین کشیده و تعطیل کردند. به گزارش رسیده این اقدام بازاریان یزد باعث خشم کارگزاران رژیم در این شهر شده است.