تهران – زندان گوهردشت کرج – طنین شعار مرگ بر خامنه ای – شنبه ۱۶ دی