حمایت رهبران اکثریت جمهوریخواه کنگره آمریکا از قیام مردم ایران

 1396/10/16 

مک کارتی  و اد رویس

مک کارتی و اد رویس

 

مک کارتی رهبر اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا و اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی این مجلس اعلام کردند: در حالیکه ایرانیان شجاع به خیابانها می‌آیند تا علیه وحشیگری و فساد رژیم اعتراض کنند آمریکا نمی‌تواند اشتباهات گذشته را تکرار کند.

روز سه‌شنبه مجلس نمایندگان آمریکا در مورد یک قطعنامه دو حزبی رأی می‌گیرد تا در حمایت از مردم ایران به دولت بپیوندد. رژیم افراطی تهران آزادیهای پایه را نفی کرده است…