جیمز متیس: رژیم ایران در فرونشاندن خشم مردم شکست خورده است

1396/10/16 

جمیز متیس، وزیر دفاع آمریکا

جمیز متیس، وزیر دفاع آمریکا

 

جمیز متیس، وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 15دی 96 طی سخنانی گفت: ”رژیم ایران در فرونشاندن خشم مردم این کشور شکست خورده است“.
وی افزود:‌ ”مشکل آمریکا با رژیم دیکتاتوری ایران است و آمریکا هیچ خصومتی با مردم ایران ندارد. این بخش اعظم مردم ایران هستند که با رژیم حاکم، مشکل دارند“.
همزمان وزارت‌خارجه آمریکا اعلام کرد ”با اختیارات گسترده‌یی که دارد علیه همه مقامهای سرکوب کننده تظاهرات در ایران تحریم‌های جدیدی وضع خواهد کرد“.