شروع اعتصاب در پارس جنوبی در عسلویه

 1396/10/14 

شروع اعتصاب در پارس جنوبی در عسلویه-آرشیو

شروع اعتصاب در پارس جنوبی در عسلویه-آرشیو

 

امروز پنجشنبه 14دیماه کارگران و کارمندان پارس جنوبی در عسلویه از ساعت یک بعد از ظهر دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
قرار است روز شنبه 16دیماه نیز سایر شرکتهای صنعت نفت و گاز به این اعتصاب به‌پیوندند.
خاطر نشان می‌شود روز 11دی ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به اعتصاب عمومی به‌ویژه اعتصاب نفت گران در صدور نفت فراخوان داد.