بیانیه مشترک حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران در مورد تظاهرات اعتراضی مردم ایران

1396/10/15 

بیانیه مشترک

بیانیه مشترک

حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران در یک بیانیه مشترک در مورد تظاهرات اعتراضی مردم ایران اعلام کردند: اعتراضات بسیاری از شهرهای بزرگ ایران را در بر گرفته و شعارهای معترضان نشانگر این است که مردم ایران دیگر این رژیم را نمی‌پذیرند و خواهان جایگزینی آن با حکومتی دموکراتیک هستند که پاسخگوی مطالباتشان بوده که عدالت، برابری و حفظ کرامت انسانی و ملی را برایشان به ارمغان بیاورد.

رژیم جمهوری اسلامی بمانند همیشه در مقابل مطالبات برحق و اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم به غیر از سرکوب و اعمال خشونت پاسخی نداشته و در چند روز گذشته ضمن بازداشت صدها نفر از شهروندان، نیروی سرکوبگر سپاه پاسداران تا دندان مسلح را به نقاط مختلف گسیل و با توسل به‌زور سعی در ساکت کردن صدای این اعتراضات دارد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: حزب دموکرات و کومله، از همه مجامع و سازمانهای بشردوست و مراکز سیاسی و صلاحیتدار جهانی درخواست می‌کند که از مطالبات برحق مردم ستمدیده ایران پشتیبانی کرده و با فشار بر رژیم ایران خواستار آزادی بازداشت‌شدگان این اعتراضات و سایر بازداشت‌شدگان جنبشهای اجتماعی و همه زندانیان سیاسی شوند.