اطلاعیه سازمان خبات کردستان ایران: درباره اعتراضات مردمی در ایران

1396/10/15 

خبات کردستان ایران

خبات کردستان ایران

 

سازمان خبات کردستان ایران طی اطلاعیه‌یی درباره اعتراضات مردمی در ایران اعلام کرد: طی چند روز گذشته شهرهای ایران به صحنه قیام و اعتراضات بی‌سابقه مردم بستوه آ‌مده تبدیل گشته و این خیزش و قیام مردمی کماکان ادامه دارد.. خیزش این بار از جهت گستردگی و وسعت نقطه عطفی در مبارزات حق‌طلبانه مردمی علیه رژیم آ‌خوندی قلمداد می‌شود.