هاشم خواستار خطاب به قیام‌کنندگان مشهد و سایر شهرها:‌ به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی عقب‌نشینی نکنید

1396/10/8 

هاشم خواستار

هاشم خواستار

هاشم خواستار نماینده کانون صنفی معلمان ایران در رابطه با قیام مردم مشهد و دیگر شهرهای ایران در روز پنجشنبه هفتم دی طی مصاحبه‌یی گفت:‌ کارد به استخوان ملت قهرمان ایران رسیده است و از این فقر و فلاکت، و ظلم و ستم حاکمانی «که آنها را به خاک سیاه نشانده‌اند» بیزار شده‌اند و قیام کرده‌اند. من مطمئن هستم که این اعتراضات به یک دموکراسی و همان آزادی واقعی که مردم ایران از انقلاب مشروطه به‌دنبال آن هستند، ختم خواهد شد.

هاشم خواستار در بخشی از این مصاحبه گفت: ما در سال ۱۳۵۷ برای به‌دست آوردن آزادی و دموکراسی انقلاب کردیم، ولی چیزی با عنوان آزادی و دموکراسی عاید ما نشد، این حاکمان انقلاب مردم ایران را دزدیدند وگرنه انقلاب مردم حرکتی درست بود، و اعتراضات امروز مردم ایران در راستا و تداوم همان انقلاب مشروطه و انقلاب سال ۱۳۵۷ است و من از مردم ایران می‌خواهم که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی عقب‌نشینی نکنند.

نماینده کانون صنفی معلمان ایران در ادامه خطاب به مردم ایران گفت؛ مردم قهرمان ایران این حق مسلم شماست که افرادی شایسته و لایق در رأس حکومت قرار گیرند، این حاکمان کنونی کفایت و توان اداره کشور را ندارند و منشأ تمامی بحرانهای به‌وجود آمده برای کشور هستند.

هاشمی خواستار در هشداری به نیروهای نظامی گفت، از تمامی نیروهای نظامی درخواست می‌کنم به جای ایستادن در برابر مردم کارد به استخوان رسیده، به صفوف اعتراضات آنها بپیوندند، این مسئولان حقوق ملت ایران را غارت کرده و به تاراج داده‌اند، حق مسلم مردم است که به این فساد گسترده معترض باشند، مسئولان فاسد سرانجام از ایران خواهند گریخت و این شما نیروهای نظامی هستید که با این مردم در فردای ایران، تنها خواهید ماند.