حمایت الیوت انگل نماینده دموکرات کنگره آمریکا از قیام مردم ایران

1396/10/14 

الیوت انگل نماینده واشینگتن و عضو کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا

الیوت انگل نماینده واشینگتن و عضو کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا

 

الیوت انگل نماینده واشینگتن و عضو کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد: ‹امروز من در کنار تظاهرکنندگان در ایران ایستاده‌ام. این تظاهرات نشان می‌دهد که خامنه‌ای با افزایش مخالفت شهروندان ایرانی مواجه است. تعجب‌آور نیست، با توجه به فساد گسترده و نقض حقوق‌بشر که نمادهایی از رژیم تهران است. این مسأله نشان می‌دهد که مردم ایران به‌دنبال آینده‌ای بهتر برای خود و کشورشان هستند.

الیوت انگل افزود: ‹چشمان جهان بر روی ایران باز است. رژیم نباید حقوق‌بشر را که تضمین بین‌المللی دارد نقض کند و باید به تظاهرکنندگان صلح‌آمیز اجازه تجمع و آزادی بیان بدهد. ‹.