استمرار و گسترش قیام مردم ایران در هشتمین روز خود

 

 

قيام مردم ايران در هشتمین روز، به‌رغم تدابير سركوبگرانه رژيم آخوندی، در تهران و دیگر شهرهای ميهن گسترش يافت.

تهران – شعار مرگ بر خامنه ای در خیابانهای تهران

اصفهان – تجمع بزرگ و شعار علیه رژیم ضدبشری پنجشنبه ۱۴ دی

مشهد  – توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

الیگودرز – شعار خامنه ای حيا كن مملكتو رها كن

پایین کشیدن عکس خمینی ضدبشر در معابر شهری

آتش زدن بنر منحوص خامنه ای جلاد توسط جوانان

اهواز – لگدکوب کردن عکس خمینی ضدبشر

نهاوند – نترسید نترسید ما همه باهم هستیم

دیزیچه اصفهان آتش زدن تجهیزات دکل