موضعگیری فرانسه در مورد قیام مردم ایران:‌ حق تظاهرات آزادانه یک حق اساسی است

1396/10/12 
  1. نگرانی فرانسه از شمار قربانیان و دستگیریها

نگرانی فرانسه از شمار قربانیان و دستگیریها

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس فرانسه نگرانی خود را از شمار قربانیان و دستگیریها در اعتراضات گسترده ایران، جایی که تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف به خیابانها ریختند، ابراز داشت.

وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه اعلام کرد: ‹حق تظاهرات آزادانه یک حق اساسی است.›

آسوشیتدپرس افزود:‌
از هفته گذشته بیش از 20نفر در تظاهراتها کشته شده‌اند. تظاهرات از ابتدا با انگیزه مشکلات اقتصادی آغاز شد، اما برخی از تظاهرکنندگان علیه دولت و علی خامنه‌ای، شعار دادند. و صدها نفر نیز دستگیر شده‌اند…