ویل هرت نماینده کنگره آمریکا: همه تلاش می‌کنند حمایت خود را از مردم ایران نشان دهند

1396/10/11 

ویل هرت نماینده جمهوریخواه از ایالت تکزاس

ویل هرت نماینده جمهوریخواه از ایالت تکزاس

ویل هرت نماینده جمهوریخواه از ایالت تگزاس در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز از قیام مردم ایران حمایت کرد و گفت: ”همه اکنون نظاره‌گر آنچه که مردم ایران انجام می‌دهند هستند و تلاش می‌کنند حمایت خود را از مردم ایران نشان دهند“. این بسیار انگیزاننده است که مردم ایران خواستار بیرون انداختن مستبدینی مانند آخوندها در ایران هستند، این کار بسیار بزرگی است“.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون سکوت کشورهای اروپایی در قبال قیام مردم ایران به‌دلیل منافع اقتصادی افزود: ”برای همین است که بسیار مهم است به مردم ایران نشان دهیم که ما با آنها هستیم.“

ویل هرت نماینده کنگره آمریکا گفت:‌ ما می‌توانیم از طریق رله تصاویر ماهواره‌یی؛ اقدام رژیم ایران را برای سانسور اینترنتی خنثی کنیم.