وزیر خارجه یمن برای قیام‌کنندگان ایران آرزوی موفقیت کرد

1396/10/12 

عبدالملک المخلافی وزیر خارجه یمن

عبدالملک المخلافی وزیر خارجه یمن

وزیر خارجه یمن حمایت خود را از قیام مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی اعلام کرد.

سفارت یمن در واشینگتن خبر داد:‌ عبدالملک المخلافی وزیرخارجه یمن اعلام کرد:‌ یمن چند دهه است که از دخالتهای رژیم ایران رنج بسیار دیده است.

این دخالتها در 1982شروع شد و جنگهای مختلفی از جمله جنگ اخیر را ایجاد کرد.

ما برای مردم ایران در کسب آزادی و خاتمه ماجراجویی‌های خارجی رژیمشان آرزوی موفقیت می‌کنیم.